จ. 04 ม.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP40 "สภาวะวิกฤต COVID-19 กับการบริหารธุรกิจไปสู่อนาคต"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP40 "สภาวะวิกฤต COVID-19 กับการบริหารธุรกิจไปสู่อนาคต"

เวลาและสถานที่

04 ม.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 40  

หัวข้อ "สภาวะวิกฤต COVID-19 กับการบริหารธุรกิจไปสู่อนาคต" 

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ

ดร.นภัสนันท์  พรรณนิภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณสมพร  อำไพสุทธิพงษ์

ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประเด็นคำถาม

1.     ประสบการณ์ในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.     ในสภาวะวิกฤต COVID-19 บริษัทได้มีการปรับตัวอย่างไร ทั้งในแง่การทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารจัดการ

3.     อยากให้แชร์ Leadership wisdom เป็น case study ให้กับบริษัททั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.     ภาพรวมของอุตสาหกรรม มีแนวโน้มในการสร้าง Business model ใหม่ๆอย่างไร ทำอย่างไรให้คนในองค์กรได้มองไปในทิศทางเดียวกัน

5.     การบริหารคน ทำอย่างไรให้คนที่ทำงานกับบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้องค์กรได้

แชร์อีเวนท์นี้