จ. 14 ธ.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP38 l “Gojek On-Demand Food Delivery Platform"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP38 l “Gojek On-Demand Food Delivery Platform"

เวลาและสถานที่

14 ธ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP38

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Gojek On-Demand Food Delivery Platform" 

แขกรับเชิญ

คุณภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ Country General Manager  

Gojek ประเทศไทย  

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

แชร์อีเวนท์นี้