จ. 30 พ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP37 l "การฝ่าฟันสภาวะวิกฤตของธุรกิจการแพทย์ของประเทศไทย"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP37 l "การฝ่าฟันสภาวะวิกฤตของธุรกิจการแพทย์ของประเทศไทย"

เวลาและสถานที่

30 พ.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP37  

หัวข้อ “การฝ่าฟันสภาวะวิกฤตของธุรกิจการแพทย์ของประเทศไทย”

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

 

แขกรับเชิญ 

นายแพทย์เสถียร  ภู่ประเสริฐ  

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

 

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้