จ. 16 พ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP36 l “Digital disruption ยุคที่ธุรกิจต้องผสมผสานและปรับตัว” ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP36 l “Digital disruption ยุคที่ธุรกิจต้องผสมผสานและปรับตัว” ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

เวลาและสถานที่

16 พ.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP36

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Digital disruption ยุคที่ธุรกิจต้องผสมผสานและปรับตัว”

แขกรับเชิญ

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้