จ. 23 พ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP36 l "บำรุงราษฎร์ พร้อมสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP36 l "บำรุงราษฎร์ พร้อมสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก"

เวลาและสถานที่

23 พ.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP36

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "บำรุงราษฎร์ พร้อมสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก"

แขกรับเชิญ

ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

แชร์อีเวนท์นี้