จ. 02 พ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP34 l “Modernform x Xiaomi ผสานการใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่ง”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP34 l  “Modernform x Xiaomi ผสานการใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่ง”

เวลาและสถานที่

02 พ.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 34

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Modernform x Xiaomi ผสานการใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่ง”

แขกรับเชิญ

คุณกิติพัฒก์  เนื่องจำนงค์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

แชร์อีเวนท์นี้