จ. 26 ต.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP33 l "บ้านปู เพาเวอร์ฯ passion เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP33 l  "บ้านปู เพาเวอร์ฯ  passion เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"

เวลาและสถานที่

26 ต.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 33

หัวข้อ "บ้านปู เพาเวอร์ฯ  passion เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณกิรณ  ลิมปพยอม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้