จ. 19 ต.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP32 l “กว่าจะเป็น ไพลอน ผู้นำงานก่อสร้างฐานรากทุกวันนี้” ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP32 l “กว่าจะเป็น ไพลอน ผู้นำงานก่อสร้างฐานรากทุกวันนี้” ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล

เวลาและสถานที่

19 ต.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 32

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “กว่าจะเป็น ไพลอน ผู้นำงานก่อสร้างฐานรากทุกวันนี้”

แขกรับเชิญ

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์  สินาเจริญ

แชร์อีเวนท์นี้