ศ. 02 ต.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP30 l "เรียนรู้ และ ปรับเปลี่ยน ธุรกิจไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP30 l "เรียนรู้ และ ปรับเปลี่ยน ธุรกิจไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร"

เวลาและสถานที่

02 ต.ค. 2563 17:00 – 18:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP30 l "เรียนรู้ และ ปรับเปลี่ยน ธุรกิจไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร"

ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 63 เวลา 17.00-18.00 น.

แขกรับเชิญ

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ  TDRI

จักรชัย บุญยะวัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์   กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาธุรกิจ   บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้