พ. 09 ก.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP26 l นายแพทย์เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP26 l นายแพทย์เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล

เวลาและสถานที่

09 ก.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 26

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Transforming for Sustainable Future – ปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน"

พบกับแขกรับเชิญ

นายแพทย์เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด 

Facebook Live : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้