จ. 17 ส.ค.

|

Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP23 l การทำงานร่วมกันของผู้สอบบัญชีกับ CFO

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
CEO Talk พลิกวิกฤต EP23 l การทำงานร่วมกันของผู้สอบบัญชีกับ CFO

เวลาและสถานที่

17 ส.ค. 2563 16:00 – 17:00

Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 23

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “การทำงานร่วมกันของผู้สอบบัญชีกับ CFO“

แขกรับเชิญ

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอนเนอยี

รับชมผ่าน Facebook  : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้