จ. 10 ส.ค.

|

Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP22 l "Business mentoring program for SMEs" Part 3 ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และ ดร.สุเทพ ทัศ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
CEO Talk พลิกวิกฤต EP22 l "Business mentoring program for SMEs" Part 3 ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และ ดร.สุเทพ ทัศ

เวลาและสถานที่

10 ส.ค. 2563 16:00 – 17:00

Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต EP 22

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "Business mentoring program for SMEs" Part 3

แขกรับเชิญ

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่ปรึกษา ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) ดร.สุเทพ ทัศนานุตริยกุล กรรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้