จ. 03 ส.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP21 l "Business mentoring program for SMEs" Part 2

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP21 l "Business mentoring program for SMEs" Part 2

เวลาและสถานที่

03 ส.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต EP22

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "Business mentoring program for SMEs" Part 2

แขกรับเชิญ 

คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ที่ปรึกษา ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด

ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "Business mentoring program for SMEs" Part 2

แขกรับเชิญ 

คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ที่ปรึกษา ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด

ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้