พ. 29 ก.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP20 l “อย่าปล่อยให้หนี้สิน...กลายเป็นหนี้เสีย” คุณสุรพล โอภาสเสถียร

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP20 l “อย่าปล่อยให้หนี้สิน...กลายเป็นหนี้เสีย” คุณสุรพล โอภาสเสถียร

เวลาและสถานที่

29 ก.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP20    “อย่าปล่อยให้หนี้สิน...กลายเป็นหนี้เสีย”

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรักเชิญ

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร 

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอนเนอยี

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้