จ. 13 ก.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP18 l "Business mentoring program for SMEs"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP18 l "Business mentoring program for SMEs"

เวลาและสถานที่

13 ก.ค. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP18 

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.

"Business mentoring program for SMEs" - Center for Building Competitive Enterprises หรือ CBCE คือใคร - มีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจในโครงการ - เข้าร่วม CBCE ธูรกิจได้อะไร เติบโตอย่างไร แขกรับเชิญ ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการและที่ปรึกษา ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) ดร.นิษฐา รัชไชยบุญ นันทขว้าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้