จ. 29 มิ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP16 "Accelerating Transformation with the Speed of Trust" คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP16 "Accelerating Transformation with the Speed of Trust" คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์

เวลาและสถานที่

29 มิ.ย. 2563 14:00 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต EP 16 หัวข้อ "Accelerating Transformation with the Speed of Trust" 

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ CEO, PacRim Group

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้