พ. 24 มิ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP15 l “Future Skill New Career Thailand”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP15 l “Future Skill New Career Thailand”

เวลาและสถานที่

24 มิ.ย. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP15

หัวข้อ “Future Skill New Career Thailand”

พบกับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ ประธานกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะชั้นสูงตามความต้องการของประเทศ

ประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับ COVID-19 ส่งผลกระทบถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวิถีการดำเนินชีวิตคน โดยเฉพาะด้านแรงงาน และทางภาครัฐ ได้มีนโยบายหรือการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤต

วันพุธที่ 24 มิถุนายน เวลา 11.00-12.00 น.

รับชมผ่านช่องทาง Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้