จ. 22 มิ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP14 l "Steelability Structure of your Imagination” คุณไพศาล ธรสารสมบัติ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP14 l "Steelability Structure of your Imagination” คุณไพศาล ธรสารสมบัติ

เวลาและสถานที่

22 มิ.ย. 2563 14:00 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต Ep14 หัวข้อ “Steelability Structure of your Imagination”

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณไพศาล ธรสารสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอนเนอยี

ประเด็นการพูดคุย 

1. อะไรคือปัจจัยที่สร้างธุรกิจให้มีความยั่งยืนได้ในอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายสูงมาก

2. ธุรกิจเติบโตจากการเป็นธุรกิจครอบครัว มีการบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างไร

3. ภาพรวมของธุรกิจ จะต้องทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตและยั่งยืน

4. ในระยะยาวมองว่าผู้ประกอบการ ต้องปรับตัวด้านไหนมากที่สุด เพื่อให้ธุรกิจไปได้

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้