พ. 17 มิ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP14 l “Future Skill New Career Thailand”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP14 l “Future Skill New Career Thailand”

เวลาและสถานที่

17 มิ.ย. 2563 10:00 – 11:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP14 หัวข้อ “Future Skill New Career Thailand”

แขกรับเชิญ

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ ประธานกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะชั้นสูงตามความต้องการของประเทศ

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้