จ. 15 มิ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP13 l คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP13 l คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

เวลาและสถานที่

15 มิ.ย. 2563 14:00 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 13 "Future of Hospitality Industry"

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

แขกรักเชิญ

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอนเนอยี

รับชมผ่านช่องทาง

Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้