จ. 08 มิ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP12 l คุณสุนทร เด่นธรรม

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP12 l คุณสุนทร เด่นธรรม

เวลาและสถานที่

08 มิ.ย. 2563 14:00 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP12 หัวข้อ “Ways HR Is Defining the New Normal”

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

แขกรับเชิญ  คุณสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ประเด็นพูดคุย

- ทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับพนักงาน การปรับตัวและการพัฒนาทักษะ

- WFH จะกลายเป็นหลักในการทำงานต่อไปอย่างไร

- Digital จะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการ HR อย่างไร

- วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดจากการ WFH การทำงานร่วมกันระหว่าง GEN ต่างๆ

- การดูแลพนักงานใน step ต่อไป

ดำเนินรายการ 

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอนเนอยี

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้