จ. 01 มิ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP11 l คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์

"Shifting Mindset-Key to Success Beyond COVID"
การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP11 l คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์

เวลาและสถานที่

01 มิ.ย. 2563 14:00 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live CEO Talk พลิกวิกฤต EP11

หัวข้อ “Shifting Mindset-Key to Success Beyond COVID”

แขกรับเชิญ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ 

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอนเนอยี

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

รับชมผ่านช่องทาง   Facebook: ห่วงใย Thai Business  

แชร์อีเวนท์นี้