พฤ. 21 พ.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP.9 l คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP.9 l คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร

เวลาและสถานที่

21 พ.ค. 2563 10:00 – 11:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP.9

หัวข้อ “Not only a new normal but a new business model” 

แขกรับเชิญ คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซาบีน่า

ดำเนินรายการ คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น.

รับชมผ่านช่องทาง  

Facebook: ห่วงใย Thai Business  

Facebook: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

แชร์อีเวนท์นี้