จ. 18 พ.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP.8 l รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP.8 l รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

เวลาและสถานที่

18 พ.ค. 2563 14:00 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP8 "เรียนรู้แนวทางการดูแลคน และการปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด" 

พูดคุยกับ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นการพูดคุย 1. ผลกระทบของสภาวะวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้น มีความแตกต่างจากวิกฤตอื่นๆ อย่างไร 2. องค์กรจะต้องปรับตัวเพื่อรับมือต่อผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างไร 

เช่น การ Work from Home การขายของออนไลน์ ฯลฯ 3. อะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนในดรื่องการบริหารงานบุคคลที่เราจำเป็นที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในช่วงนี้ 4. วิกฤตครั้งนี้ นอกจากภาคธุรกิจจะได้รับผลกระทบแล้ว คนก็เป็นจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก องค์กรต่างๆ ควรมีแนวทางในการดูแลคนอย่างไร 5. ทำไมจึงมีคนกล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 กลายเป็นตัวแปรที่ทำให้หลายๆ องค์กรเกิด Digital Transformation ทั้งในชีวิตประจำวัน และธุรกิจเกิดใหม่ 6. หลังจากโควิดแล้ว digital technology จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราอย่างไร จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ 7. อะไรคือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิกฤตในครั้งนี้และจะนำไปสู่การปรับตัวเพื่อรับมือกับ New Normal อย่างไรในอนาคต 8. แนวทางการศึกษาของไทย

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 

เวลา 14.00 - 15.00 น. 

รับชมผ่านช่องทาง  

Facebook: ห่วงใย Thai Business  

Facebook: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

แชร์อีเวนท์นี้