จ. 08 พ.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 58

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP 58

เวลาและสถานที่

08 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 58

"Bluebik ผู้นำด้าน Digital Transformation กับการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน"

แขกรับเชิญ           

-  คุณพชร อารยะการกุล

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                  

   บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

ดำเนินรายการ             

- คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์    

  เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

แชร์อีเวนท์นี้