จ. 19 ก.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 51 หัวข้อ "กลยุทธ์ในการบริหารทีมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร - MBKYES”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP 51 หัวข้อ "กลยุทธ์ในการบริหารทีมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร - MBKYES”

เวลาและสถานที่

19 ก.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 51

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564  16.00-17.00 น.

หัวข้อ  "กลยุทธ์ในการบริหารทีมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร - MBKYES” 

M= MODERN

B = BELIEF

K = KEYS

Y = YOU

E = EASY GOING

S = STYLE

แขกรับเชิญ

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ   

บมจ. เอ็ม บี เค

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้