จ. 10 ส.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 22 "การทำงานร่วมกันของผู้สอบบัญชีกับ CFO" คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP 22 "การทำงานร่วมกันของผู้สอบบัญชีกับ CFO" คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

เวลาและสถานที่

10 ส.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 21 

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "การทำงานร่วมกันของผู้สอบบัญชีกับ CFO"

แขกรักเชิญ

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอนเนอยี

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้