จ. 21 ก.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต 28 l “ความท้าทายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” Part ll

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk พลิกวิกฤต 28 l  “ความท้าทายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” Part ll

เวลาและสถานที่

21 ก.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต 28 หัวข้อ “ความท้าทายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” Part ll

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

เวลา 16.00 - 17.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณเอกพล พงศ์สถาพร  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์  เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้