จ. 23 ส.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk EP53 หัวข้อ "การบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสังคม"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk EP53  หัวข้อ "การบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสังคม"

เวลาและสถานที่

23 ส.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP53  หัวข้อ "การบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ในยุค New Normal"

วันจันทร์ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ           

- คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ 

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  บมจ.ผลิตไฟฟ้า

ดำเนินรายการ             

- คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์    

 เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

แชร์อีเวนท์นี้