จ. 20 ธ.ค. | Facebook Live

CEO Talk EP 59 "เปิดกลยุทธ์ Pacific Pipe ผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กของไทย เดินหน้าสู่ปีที่ 50 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk EP 59 "เปิดกลยุทธ์ Pacific Pipe ผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กของไทย เดินหน้าสู่ปีที่ 50 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"

เวลาและสถานที่

20 ธ.ค. 2564 16:00
Facebook Live

เกี่ยวกับอีเวนท์

"เปิดกลยุทธ์ Pacific Pipe ผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กของไทย เดินหน้าสู่ปีที่ 50 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"  

จันทร์ที่ 20 ธันวาคม 64  16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ           

- คุณเอื้อมพร  ปัญญาใส

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                            

  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)      

ดำเนินรายการ             

- คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์    

 เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     

  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้