จ. 25 ต.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk EP 57 "Building on Our Strong Foundation"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk EP 57 "Building on Our Strong Foundation"

เวลาและสถานที่

25 ต.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk EP 57 "Building on Our Strong Foundation"

ออกอากาศ จันทร์ที่ 25 ตุลาคม 16.00 น.

แขกรักเชิญ           

- คุณวิรัตน์  เอื้อนฤมิต 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ไทยออยล์

ดำเนินรายการ             

- คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์    

 เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

แชร์อีเวนท์นี้