จ. 04 ต.ค. | Facebook Live Event

CEO TALK EP 56 "การปรับตัวของธุรกิจในช่วงวิกฤต COVID-19 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนของ FPI"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO TALK EP 56 "การปรับตัวของธุรกิจในช่วงวิกฤต COVID-19 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนของ FPI"

เวลาและสถานที่

04 ต.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

EP 56 "การปรับตัวของธุรกิจในช่วงวิกฤต COVID-19 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนของ FPI"

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 16:00-17:00 น.

แขกรับเชิญ           

- คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ 

   กรรมการผู้จัดการ    

   บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้

ดำเนินรายการ             

- คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์    

  เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

แชร์อีเวนท์นี้