เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง | Facebook Live Event

Capital Market Update

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Capital Market Update

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

"Capital Market Update" 

วิทยากร คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์  รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Facebook Live Event 

Facebook: ห่วงใย Thai business  https://www.facebook.com/pg/carethaibiz

แชร์อีเวนท์นี้