ศ. 25 มิ.ย. | Facebook Live Event

"บริหารธุรกิจแบบโรงแรมที่กำไรได้แม้ในช่วงโควิด"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
"บริหารธุรกิจแบบโรงแรมที่กำไรได้แม้ในช่วงโควิด"

เวลาและสถานที่

25 มิ.ย. 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

โรงแรมที่บริหารความเสี่ยงจนสามารถกำไรในช่วงโควิดได้! เค้าทำอะไร?

ทำไมถึงมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าโรงแรมอื่นๆ?

The Time Capsule Podcast พาท่านไปดูตัวอย่างของโรงเเรมในญี่ปุ่นที่มีการบริหารความเสี่ยง ทำให้สามารถรับมือกับโควิดได้ดีกว่าโรงแรมอื่น จนสุดท้ายสามารถสร้างกำไรได้ในปีที่แล้ว

บริษัทนี้มีแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร? มีการปรับธุรกิจอย่างไรบ้างเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติ?

ในหัวข้อ "บริหารธุรกิจแบบโรงแรมที่กำไรได้แม้ในช่วงโควิด"

ดำเนินรายการโดย คุณเบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหาร บริษัท LiB Consulting (Thailand)

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน เวลา 10.00 - 10.30 น.

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้