ห้องเรียน ห่วงใย

Social Distancing Survival Guide with Visual Thinking

Learning the basic of visual drawing and how to stay creative by using virtual thinking techniques while work from home. Willemien will also introduce a visual collaboration digital tools.

Willemien_edited.png

Willemien Brand

การวางแผน BCP และ BCM เพื่อฝ่าวิกฤต COVID-19

องค์กรสามารถที่จะเตรียมการวางแผน BCP และ BCM อย่างไรในภาวะวิกฤต Stress Test คืออะไรและองค์กรจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษ

images.png

KPMG Thailand