ปฏิบัติการ
OPERATION
ปฏิบัติการ
OPERATION
ผู้ก่อตั้ง
Unknown_edited_edited.png
เพ็ญศรี สุธีรศานต์

President

Thai Listed Companies Association

tomas-koch_profile_1536x1152_edited.png
Tomas Koch

Senior Partner

McKinsey & Co.

photography%20(8)_edited.jpg
เพียงพนอ บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกฏหมาย

PTT Public Company Limited

_edited.png
สุวภา เจริญยิ่ง

อุปนายก

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

15542686985ca4421abca4f_edited_edited.pn
กัญญา เรืองประทีบแสง

Former CFO

Minor Group

300x383_238_1423836992_edited.png
วรวัจน์ สุวคนธ์

รองผู้จัดการใหญ่

SCB

%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8
สุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์

กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาธุรกิจ

KPMG

photography%2520(1)%2520(1)_edited_edite
บุญยง ตันสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ZEN Corporation Group

photography%252520(7)%252520(1)_edited_e
พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ

TRBN

Aek_edited_edited.png
เอก อัศว์ศิวะกุล

SVP - Digital Transformation

SCB Academy

Content Director
A-5_edited_edited.png
ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ

Founder & CEO

ADGES

© 2020 by ADGES