ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า จากนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม มอบหมายให้กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมที่จะผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี ที่มีคุณภาพในด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาชีพการเดินเรือพาณิชย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ตลอดจนพัฒนา ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมเปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตร 5 ปี(ปริญญาตรี) ในรอบโควตา ระหว่างวันที่ 8 พ.ย.-30 ธ.ค. 65 มีรายละเอียดดังนี้

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ จำนวน 100 นาย และ 2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 60 นาย คุณสมบัติ สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.25 สามารถยื่นสมัครได้เลย ไม่ต้องสอบข้อเขียน โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นใบสมัครได้ที่ http://www.mmtc.ac.th

สำหรับผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบโควตาในครั้งนี้ สามารถยื่นสมัครอีกครั้งในรอบต่อไปสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งจะประกาศรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบในลำดับถัดไป ทาง Facebook : ThaiMMTC ทั้งนี้การดำเนินการสอบคัดเลือก ดำเนินการโดยคณะกรรมการฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการศึกษา การทดสอบพลศึกษา และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นยุติ ผู้สมัครต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองทั้งนั้น

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เตรียมพร้อมที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในด้านโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน สามารถสอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โทรคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 0-2756-4971-80 ต่อ 0, 107

“ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี” เร่งผลิตบุคลากรรับตลาดแรงงานโลจิสติกส์

admin